Loučení s prázdninami 25.8.2013

Zveme všechny děti i dospělé na společně strávené odpoledne na střelnici „NA KOZLICI“
V NEDĚLI 25.8.2013 od 13.00hod
kde proběhne ve střeleckém a sportovním duchu
„LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“
Pro nejlepší jsou připraveny diplomy a medaile, pro všechny sladkosti a na závěr opékání buřtů

Pozvánka