Historie

Náš klub má celkem zajímavou historii.
Do poloviny roku 2001 přežívala AVZO TSČ ČR ZO Dnešice reg.č.40056 setrvačností.
1.7.2001 si ale pět nadšenců jmenovitě Štengl, Ulrych, Langmajer, Dolejš a Regner řeklo, že tudy cesta nevede a začala trnitá oživovací kůra. Týž den svolali schůzi, zvolili předsedu, rozhodli o názvu SK CINDERELLA rozdělili úkoly a hurá do práce.
6.3.2002 proběhla výroční schůze, kde jsme potvrdili zvolené funkcionáře a nastínili plán činnosti, který čítal 2 branné závody pro děti, 1 pistolové a 1 brokové střelby a 1 malorážkový mix smíšených dvojic. Největším břemenem, které nás všechny tížilo, byla skutečnost, že místní střelnici Obecní Úřad pronajímal za symbolický roční poplatek střeleckému klubu ze Stoda a my se museli doslova prosit o každé vystřelení.
Jediné, co jsme laskavě mohli, byla brigádnická činnost, ale jen podle představ stodského klubu a se souhlasem OÚ. Tato skutečnost silně ovlivnila i vznik názvu klubu …a když už „popelky“ tak anglicky !!!!

19.3.2003 jsme opět po roce na další „výročce“ naplánovali již 9 akcí a přijali nové členy, takže už nás bylo celkem 12, a pevně se utěšovali, že na střelnici stejně nastanou lepší časy. V té době pana Regnera, který ustoupil kvůli věku do čestného členství, plně nahradil další tahoun Zdeněk Sláma. Jeho obětavost a spolehlivost byla posledním chybějícím kamínkem do naší mozaiky „popelek“.

V průběhu roku začal naplno pracovat střelecký kroužek dětí, kterého se ujal náš nestor klubu Pavel Dolejš. I to nám vždy dodávalo energii v prekérních situacích okolo střelnice. Na akce k nám začalo dojíždět čím dál víc přespolních a to byl signál, že nastolený směr je ten správný.
Při přípravě brokového trojboje „O putovní pohár starosty obce“ nám stodský klub pěkně zavařil. Týden před uskutečněním akce rozvěsil cedule „Provoz střelnice ukončen 25.10. – zákaz střelby!“ Nevím, jestli si všichni dovedete představit co obnáší se vším všudy do týdne pronajmout a uznat střelnici, ale byl to štajf. Myslím, že svou roli sehrála i skutečnost, že akce byla víceméně společná s OÚ. V té chvíli určitě každý pochopil jak záludné, předem avizované, jednání předchozí nájemce praktikoval. Ale jak se říká vše zlé je k něčemu dobré, tak i tato zkušenost vedla k tomu, že dnes místní střelnici využívají domácí střelci, ať z našeho klubu, nebo KVZ či myslivci. Vždyť si ji také mnozí před pár lety v akci „Z“ postavili.

7.2.2004 jsme na další výročce naplánovali 12 akcí a členů jsme napočítali 12 dospělých a 17 mládeže. Měli jsme z toho takovou radost, že jsme při živé hudbě hodovali do pozdních nočních hodin.

5.2.2005 se nám na dalším výročním setkání už členská základna nerozrostla, ale plán akcí stoupl na 15. Dali jsme si nemalý úkol, že si postavíme víceúčelový sklad, resp. klubovnu, aby závodníci měli teplo a sucho při akcích. Byl to úkol nelehký, nicméně od května do srpna vyrostla klubovna jako „fík“. Je sice pravdou, že mezi tím málo kdo z nás trávil čas mimo zaměstnání jinde než na stavbě, ale vše se podařilo dotáhnout do zdárného konce v bleskovém termínu. Nezbylo nic jiného, než po jedné srpnové akci zvané „Malorážkový mix“ pozvat všechny pomocníky a nápomocné, muziku a vítězný ohňostroj. Této velezdařilé oslavy se zúčastnilo na 100 místních i přespolních kamarádů.
4.2.2006 už mohla další výroční schůze konstatovat výše pohledávek, která stavba sebou přinesla, nicméně přinesla sebou i navýšení akcí na 18 avšak úbytek členů o 2 dospělé a 3 mládeže.

V současné době máme před sebou už 24 akcí na rok příští a to už jsme si řekli, že snad navyšovat nebudeme. Třetina akcí je broková střelba, přičemž jeden parkurový závod je započítáván do českého poháru, třetinu tvoří pistolové a malorážkové závody a zbytek akce pro děti , které se mimo jiné schází v kroužku každou lichou středu, neboť mušku je třeba pilovat neustále.

Myslím, že už jste se dozvěděli víc než dost. Teď už zbývá jen vyhledat v plánu akcí to své a vyrazit mezi nás. Těší se na vás

Štengl Jiří a hlavně SK CINDERELLA